Stadens vision

Stockholms stad har under många år arbetat utifrån en samlande vision om framtidens Stockholm. Med en gemensam vision får alla stadens förvaltningar och bolag en given riktning utöver de lagar och direktiv som berör den egna verksamheten.

Visionen ska ge en strategisk utblick som behövs för att på bästa sätt utveckla Stockholm så att det fortsätter att vara en fantastisk stad att bo, leva och verka i. Stockholm och dess omvärld förändras hela tiden. Med utgångspunkt i kunskaper om trender och globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och utmaningar revideras nu den tidigare visionen.

Under hösten 2019 har ett förslag till vision varit på bred remiss hos alla stadens nämnder och bolagsstyrelser samt hos en mängd externa aktörer i Stockholmsregionen. Nu bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter väntas beslut i kommunfullmäktige om den nya visionen.

Stadens visionsarbete

Vi är många som vill leva och bo i Stockholm. År 2040 förväntas vi vara 1,3 miljoner invånare. Stockholms stad måste planera för och säkerställa en hållbar tillväxt även när staden växer så snabbt som den gör just nu. Vi måste bygga bostäder och infrastruktur. Service som staden finansierar behöver anpassas till den växande befolkningen, och den behöver utvecklas för att svara mot de behov och förväntningar som invånarna har och kommer att ha.

För en stor och komplex verksamhet i snabb utveckling är ett gemensamt mål särskilt viktigt. Det ger vägledning och motiverar stadens alla medarbetare i det dagliga arbetet och det skapar en plattform för samarbete med andra aktörer både lokalt, regionalt och internationellt.

Stockholms stads visionsarbete startade 2004 och 2007 beslutade kommunfullmäktige om stadens första vision som blev en samlande ram och inriktning för stadens arbete.

Staden tar löpande fram nya kunskapsunderlag om stadens utveckling på både kort och lång sikt. De skapar utgångspunkter för stadens visionsarbete:

 • Framtidsutredningen med delrapporterna
  • Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? (2007)
  • Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? (2008)
  • Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? (2009)
  • Ett hållbart växande Stockholm (2012) 
 • Skillnadernas Stockholm med tillhörande delrapporter (2015-2017).

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla antogs av kommunfullmäktige den 30 januari 2017.

Den är uppdelad i fyra avsnitt med beskrivning av de kvaliteter som ska utmärka Stockholm år 2040:

 • Ett Stockholm som håller samman
 • Ett klimatsmart Stockholm
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla (pdf, 2,87 MB nytt fönster)

Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass

Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass var stadens första visionsdokument och antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2007.

Stockholm beskrivs i visionen som:

 • Mångsidig och upplevelserik
 • Innovativ och växande
 • Medborgarnas Stockholm.

Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass (pdf, 4,07 MB nytt fönster)

Uppdaterad