Stockholmarnas fokus

För dig som stockholmare är vissa frågor extra viktiga. På en mängd olika sätt försöker Stockholms stad lyssna och ta reda på hur invånarna uppfattar sin stad och de kommunala verksamheterna.

Stockholms stad genomför regelbundet undersökningar för att undersöka allmänhetens attityder och kunskap om Stockholm, både som plats och organisation. Bilden av Stockholm över tid är stabil.

Bland annat vet vi att tre av fyra är stolta över att vara stockholmare och man upplever Stockholm som en vacker stad. Man är positiv till att Stockholm är ett populärt besöksmål, för såväl svenskar som utländska besökare.

Många tycker också att Stockholm erbjuder flera möjligheter, men det finns utmaningar bland annat i servicen gentemot näringslivet och hur man som boende i staden kan påverka. När det gäller de kommunala verksamheter tycker 68 procent att Stockholms stad är bra att ha att göra med!

Trygghet

Uppdaterad