Vi jobbar för din trygghet

Att känna sig trygg är en viktig fråga för stockholmarna och en prioriterad fråga för Stockholms stad.

Stora delar av stadens verksamheter samverkar och är avgörande för att öka tryggheten. Förskola, skola, socialtjänst, stadsutveckling och riktade insatser – i princip alla verksamhetsområden bidrar på olika sätt. Alla medverkar de till att öka den upplevda tryggheten och för att förebygga brott i Stockholm.

Det grova våldet och gängkriminalitet – så arbetar staden

Det grova våld som följer av gängkriminalitet har eskalerat i samhället under 2023 och under hösten har situationen förvärrats ytterligare. Stockholms stad gör en stor mängd insatser för att motverka och möta samhällsutvecklingen.

Stadens arbetssätt

För dig som ung

Det finns stöd och hjälp för dig att få.

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Lokala trygghetsskapande insatser prioriteras

Det övergripande målet är att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i. Det samlade brottsförebyggande, trygghets- och säkerhetsarbetet är ett ansvar för alla verksamheter i staden.

Genom att långsiktigt minska bakgrundsorsakerna till brott och otrygghet ska staden nå målet att inte ha några särskilt utsatta områden. Lokala insatser ska prioriteras.

Stockholms stad arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i utemiljöer och skolmiljön. Kamerabevakning är en del av det arbetet. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till ökad trygghet.

Uppdaterad