Stadsutveckling

Utformningen av den byggda miljön är en av flera faktorer som påverkar tryggheten och risken för att bli utsatt för brott i staden.

Därför är det viktigt att stadens fysiska utveckling innefattar ett brottförebyggande perspektiv, från planering till genomförande, och att arbetet sker i samverkan med berörda nämnder, bolagsstyrelser och samverkansaktörer.

Stockholms stad arbetar på olika sätt med trygghetsfrågor när det gäller stadsutveckling. Här kan du läsa om några av stadens verksamheter på området.

Uppdaterad