Förebyggande arbete

Ett förebyggande arbete krävs för att påverka attityder och beteenden. Detta i sin tur kan påverka benägenheten att begå brott eller risken att utsättas för brott.

Ett fungerande förebyggande arbete förhindrar också att kriminella får
de verktyg som de behöver för att begå brott. Arbetet behöver vara systematiskt och långsiktigt, vilket betyder att effekten kan komma långt senare på det att åtgärden påbörjats.

Stockholms stad arbetar på olika sätt med förebyggande arbete. Här kan du läsa om några av stadens verksamheter på området.

Uppdaterad