Jobbtorg Stockholm – ger stöd i arbetssökandet

Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv bidrar till känslan av trygghet i vardagen. På stadens Jobbtorg kan du få anpassat stöd och coachning för att börja jobba eller studera.

Jobbtorgen hjälper vuxna som har försörjningsstöd, ungdomar mellan 20–29 år som varken arbetar eller studerar, och unga som hoppat av skolan. Målet med jobbtorget är att hjälpa dig hitta arbete eller börja studera så att du kan nå egen försörjning. Har du försörjningsstöd blir du automatiskt inskriven på ditt närmaste jobbtorg av din socialsekreterare.

Totalt finns sex jobbtorg runt om i Stockholm: Kista, Vällingby, City, Farsta, Skärholmen och Globen, och fyra jobbtorg för unga: Skärholmen, Vällingby, Kista och Globen. Varje år får 6 000–7 000 personer stöd via Stockholm stads jobbtorg.

Du får stöd anpassat för dig

När du kommer till ditt jobbtorg träffar du en coach som hjälper dig, oavsett om du vill börja arbeta eller studera. På jobbtorget finns också en studie- och yrkesvägledare som kan ge dig tips, hjälp och inspiration om du inte vet vad du vill studera eller vilka utbildningar som passar dig. Du kan också få hjälp av en it-pedagog om du behöver mer kunskap om hur du till exempel använder en dator eller olika datorprogram.

– 70 procent av de som kommer i kontakt med oss hittar sedan en väg till egen försörjning via arbete eller studier. Det är klart att det skapar trygghet för både individen och för de familjer som påverkas, säger Thomas Gröndahl, verksamhetschef för jobbtorg Stockholm.

På jobbtorg Stockholm får du hjälp eller stöd med att hitta praktikplats, skriva cv och kan matchas mot lediga jobb. Oavsett vad just du behöver för att börja arbeta eller studera – på jobbtorg får du hjälp.

Unga vuxna är en viktig målgrupp

Jobbtorg Stockholm riktar sig mot alla åldersgrupper på arbetsmarknaden, från 16–65 år, men en viktig målgrupp att fånga upp tidigt är unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

De som arbetar på jobbtorg Stockholm träffar ofta unga vuxna genom socialtjänsten eller den egna uppsökarverksamheten, där man tar kontakt med de som kan tänkas behöva stöd.

– För dig som till exempel har hoppat av skolan kan målet vara att gå tillbaka och få fullständiga betyg, eller att hitta motivation till att börja arbeta. Det i sin tur kan göra att du får upp ögonen för vad du vill arbeta med i framtiden, säger Thomas Gröndahl.

Jobbtorg Stockholm arbetar också nära stadens avhopparverksamhet som hjälper personer lämna ett liv med kriminalitet bakom sig. Ett viktigt första steg till ett annat liv är just att hitta ett jobb eller börja studera. Thomas Gröndahl fortsätter:

– Ingen blir lämnad i sticket. Vi finns för att hjälpa alla, oavsett omständigheterna som gör att man går arbetslös, poängterar han.

Uppdaterad