Möt en av stadens ordningsvakter

Ordningsvakter och väktare är en del i stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. De ska stötta polisen och skapa trygghet där behovet är som störst.

Under 2021 fick ordningsvakterna utökning med väktare. Tillsammans jobbar de i uppdraget att stötta polisen och skapa trygghet i olika stadsdelar.  Var de befinner sig beror på var behovet är som störst och vad de aktuella lägesbilderna visar.

Daniel Thulin är ordningsvakt, men också arbetsledare för de ordningsvakter och väktare som jobbar åt Stockholm stad. Han och kollegorna arbetar i tre lag, morgon, kväll och natt, och ska finnas i alla delar av staden.

– Vår målsättning är främst att skapa trygghet genom att synas och att bygga relationer med de som bor i Stockholm. Vi har också tät kontakt med andra i staden, socialtjänsten, ungdomsjour och fältassistenterna, säger Daniel Thulin.

Värdefullt med den personliga närvaron

Daniel Thulin har arbetat inom Stockholms stad sedan 2018, men med säkerhet och trygghet längre än så. Han är gärna ute i stadsdelarna så fort han får tillfälle.

– Vi får bekräftelse när vi patrullerar. Människor säger att det är skönt att vi är på plats, att det ger dem en känsla av trygghet. Det är därför viktigt att vara synlig. Vi kan inte sitta i en bil och patrullera.

Att sätta gränser vid ordningsstörningar

Daniel tror mycket på det förebyggande arbetet tillsammans med föräldrar, socialtjänst och skola för att öka tryggheten och förhindra brott. Lika viktigt är arbetet med den fysiska stadsmiljön, som att belysa mörka platser, ta bort träd och buskar.

Ordningsvakternas metod vid ordningsstörningar är att sätta gränser. Till exempel om det blir stökigt i ett centrum med ungdomar som samlas och stör den allmänna ordningen.

– Då har vi rätt att avvisa, avlägsna och omhänderta. Vid omhändertagande kontaktas även polisen. Efter det blir föräldrar och socialen inkopplade.

I Daniels arbetsgrupp finns även en operativ koordinator som samlar in lägesbilder. Det är ett bra underlag till polisen och bidrar till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ökad trygghet med ordningsvakter

En utvärdering visar att stockholmarnas upplevda trygghet ökat på de platser där Stockholms stads ordningsvakter varit verksamma.

För ett tryggt och säkert Stockholm (pdf)

Uppdaterad