Jämlika livschanser genom föräldrastöd

Alla barn har rätt till en god start i livet – och deras föräldrar har rätt till stöd för att lyckas ge dem det. I Stockholm stads ytterstadsdelar erbjuds föräldraskapsstöd och utbildning för att skapa jämlika livschanser för alla.

Som ny i Sverige eller som förstagångsförälder är det inte alltid lätt att veta vilket samhällsstöd som finns eller var man ska vända sig vid funderingar i sitt föräldraskap.

Bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling

Genom STIS (stärkt tidigt stöd i samverkan) erbjuds föräldrar ett stärkt stöd genom bland annat ett utökat hembesöksprogram, föräldrastödsprogram och föräldrarådgivning för att skapa en trygg start på föräldraskapet – och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling. 

– Att alla känner till vilket stöd samhället kan ge är en viktig demokratisk fråga. Det kan handla om att sprida kunskap om hälsa, språkutveckling eller barnets rättigheter, men det handlar också om att tidigt upptäcka om något ytterligare stöd behövs. Stöd ska finnas för alla föräldrar som behöver det, förklarar Jessica Oldin Lazaroff, utredare på kompetenscenter barn och unga vid socialförvaltningen.

STIS har varit en permanent arbetsmetod sedan 2021. Stödet innebär rent praktiskt att stadsdelsförvaltningarnas föräldrarådgivning och öppna förskolan arbetar hand i hand med regionens barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar, likt en familjecentral för att finnas till för alla föräldrar med barn i åldern 0–6 år.

I vissa fall kan stödet handla om att introducera förskoleverksamheten via öppna förskolan, i andra fall kan det innebära ett djupare stöd för att hantera det ansvar och de utmaningar som föräldraskapet kan innebära. Totalt har runt 2 500 hushåll nåtts av STIS-insatser under perioden 2019–2022.

– Ofta erbjuds även ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. Då gör en föräldrarådgivare, tillsammans med barnhälsovården, sex stycken hembesök, exemplifierar Jessica Oldin Lazaroff.

Uppskattat stöd i Skärholmen

En stadsdel som varit i gång med STIS sedan 2017 och utökade hembesöksprogram sedan 2018 är Skärholmens stadsdelsområde. Pia Niemi arbetar som verksamhetsutvecklare på föräldrarådgivningen och upplever det utökade hembesöksprogrammet som uppskattat bland stadsdelens förstagångsföräldrar och de som får sitt första barn i Sverige.

– Nästan alla, cirka 95 procent, har hittills tackat ja till programmet. Det är såklart ett tecken på att hembesöken skapar en ökad trygghet. Vi hör bland annat att de upplever det som en trygghet att få längre besök i sin hemmiljö och att man känner att man blir lyssnad till, förklarar hon.

Att föräldrarådgivaren och bvc-sköterskan gör hembesöken tillsammans under barnets första 18 månader gör det möjligt att hinna prata om alla delar av barnets hälsa och om att vara förälder i stort, förklarar Pia Niemi.

– Det viktiga är att man känner sig trygg i sitt föräldraskap. Att få träffa samma personer flera gånger gör också att man kanske vågar prata om mer tabubelagda ämnen, som förlossningsdepression eller familjerelationen.

Inga frågor för små – eller för stora

I Skärholmen erbjuds, förutom utökade hembesöksprogram, bland annat föräldrastödprogram, utbildningar och tematräffar på öppna förskolan, där man kan träffa andra föräldrar i sitt närområde. På så sätt kan alla få ett stöd anpassat efter just sina behov.

– Man brukar säga att inga frågor är för små, men vi säger också: inga frågor är för stora. STIS är en bra väg in och kan lotsa föräldrarna rätt om de skulle behöva ett utökat stöd. Det viktiga är att föräldern känner att hen har kommit rätt med sina frågor och funderingar – oavsett vilken av professionerna man möter, avslutar Pia Niemi.

Uppdaterad