Trygghetsarbetet i din stadsdel

Det är viktigt att du som stockholmare känner dig trygg i din stadsdel. Därför arbetar Stockholms stad på flera sätt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsdelsområdena.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet involverar ofta flera av stadens förvaltningar, men också många andra aktörer.

Stadsdelsförvaltningarna tar kontinuerligt fram lägesbilder och har särskilda samverkansöverenskommelser med polisen.

Ett sätt att fånga upp vad invånare upplever i stadsdelen är genom trygghetsvandringar.

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats.

Så arbetar staden brottsförebyggande och trygghetsskapande

Att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i är det övergripande målet för stadens samlade brottsförebyggande arbete och för trygghets- och säkerhetsarbetet i staden.

Uppdaterad