På gång på Kungsholmen

Det är viktigt att du trivs i din stadsdel. Här kan du läsa mer om vad som är på gång där du bor.

Just nu arbetar vi på olika sätt för att förbättra tryggheten i området. Bland annat gör vi det genom

  • platssamverkan
  • platsaktivering
  • effektiv samordning för trygghet.

Läget på Kungsholmen

Enligt stadens trygghetsundersökning upplever de flesta Kungsholmsbor att stadsdelen är en trygg plats att bo och vistas i. Få blir utsatta för brott i offentliga miljöer men desto fler upplever en oro att bli det.

Vår målsättning är att Kungsholmen ska kännas och vara tryggt för alla invånare och besökare. För att uppnå detta arbetar stadsdelen systematiskt att samverka med polis, företagare, civilsamhället och boende.

Hjälp till att göra området mindre otryggt

Vi går regelbundet igenom området för att fånga upp vad du och andra upplever här. Det kan handla om belysning, växtlighet och trafikfrågor. I kalendariet hittar du datum för nästa tillfälle.

Kontakta oss om du vill vara med.

E-post: moa.swalling@stockholm.se

Vid den senaste trygghetsvandringen noterade vi till exempel dålig belysning i parkområden, ödsliga platser och framkomlighetsbesvär.

Sedan dess har vi åtgärdat belysningen och arbetat med platsaktivering för att fler människor ska röra sig i området. Inom kort ska vi göra fler aktiviteter för att fortsätta arbetet.

Nattvandra – du behövs

Under helgkvällar nattvandrar lokala föreningar i området. De besöker bostadsområden, torg och fritidsgårdar.

Kontakta oss om du vill vara med!

E-post: moa.swalling@stockholm.se

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Förbättrad stadsmiljö

Investeringar med särskilt avsatta pengar för trygghet har gjorts i området. Under 2022 och 2023 har omkring 1 miljon kronor investerats i lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet i Kungsholmens stadsdelsområde, till exempel för att förhindra skadegörelse i utemiljön vid Rålambshovsskolan.

Det utgör en del av investeringarna inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelarna.

Tyck till om din närmiljö

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator och torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att staden tillsammans med andra i området arbetar för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

På Kungsholmen arbetar vi särskilt med Fridhemsplan, Stadshagen och Hornsbergs strand och Kristinebergs strand.

Uppdaterad