Platssamverkan för trygga miljöer

Genom att samverka med andra aktörer kring en fysisk, geografisk plats vill Stockholms stad öka tryggheten och attraktiviteten i många av stadens offentliga rum.

Grundtanken med så kallad platssamverkan är att samla olika aktörer som har koppling till en specifik geografisk plats för att tillsammans arbeta med att öka tryggheten. Aktörer som staden samverkar med är bland annat polisen och fastighetsägare i området. Det görs både genom att förhindra och förebygga brott, men också genom att skapa en levande och mer trivsam miljö för såväl boende som för besökare på de olika platserna.

En av dessa platser är Sergels torg och det kringliggande kvarteret Klara – en plats där otrygghet och brottsligheten historiskt varit hög.

– Vi började samarbeta med polisen redan 2016. Över tid har sedan fler aktörer anslutit och platssamverkan växt fram, säger Maria Stigle, verksamhetsansvarig för platssamverkan Sergels torg och samordnare för Vision Klara, på Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Stöd till den som behöver

2018 fick platsen även en fysisk lokal i anslutning till Kulturhuset Stadsteatern på Sergels torg. Lokalen är en gemensam utgångspunkt som underlättar den spontana samverkan dygnet runt mellan polis, ordningsvakter, ungdomsjouren, uppsökarteamet och fältassistenter. Med fler aktörer som löpande delar information med varandra kan såväl unga som vuxna i riskzonen få det stöd eller hjälp de behöver.

– Alla aktörer har tillgång till lokalen 24 timmar om dygnet. Här samlas vi naturligt men också för att planera, minst två gånger i veckan. Samverkan har gjort att vi har kunnat fångat upp individer som rör sig på platsen och som vi tidigare hade svårt att nå, säger Maria Stigle.

Skapar en attraktiv miljö

Förutom att minska och förebygga brottslighet är så kallad platsaktivering viktig för att öka tryggheten. Platsaktivering innebär att skapa andra förutsättningar för platsen, genom att bland annat anordna olika sociala aktiveter för att skapa möten och ge platsen en ny identitet. Det gör det i sin tur mer attraktivt att besöka platsen. I Skärholmen gjordes 2023 en stor satsning på just detta.

– Vi arrangerade händelser och event under 2023. Det handlade om att olika verksamheter flyttade ut på torget, till exempel att Svenska kyrkan höll en andakt eller att förskolans vernissage hölls utomhus i stället för inne på förskolan. Det är sådant som tillför lite extra till en plats, berättar Ulrica Berglöf Lilja, processledare för platssamverkan på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Inom Skärholmens stadsdel sker platssamverkan kopplat till fyra centrumområden: i Skärholmen, Bredäng, Vårberg och Sätra.

Till skillnad från den platssamverkan som sker mitt i city finns här många boende som befinner sig i området dag som natt.

– Vi vill att man ska kunna känna en stolthet över platsen man bor på och samtidigt att andra i närområdet lockas hit genom att besöka olika event eller aktiviteter, säger Ulrica Berglöf Lilja.

– Det är också därför medborgardialogen är så viktig. Vi kan inte sitta och gissa vad folk vill ha utan det gäller att möta boende och prata om vad de vill ha på platsen och vad vi kan ge dem. Att arbeta för att utveckla vårt arbete med medborgardialoger är en prioriterad fråga, fyller Anette Petersson i.

Kultur bidrar till liv och rörelse

Även på Sergels torg har en stor satsning på platsaktivering gjorts de senaste åren, exempelvis genom att bjuda in konst-, kultur- och musikhändelser till torget. Mer liv och rörelse på torget har gjort att fler vill stanna till, besöka och uppleva platsen, snarare än bara snabbt passera över torget på väg mot något annat.

– Sergels torg har alltid varit en viktig samlingsplats för demokratin, men vi vill också fylla torget med liv däremellan. Därför sker det evenemang mellan maj och september – allt från högvakten till cirkusframträdanden och sporthändelser, konstaterar Maria Stigle.

Uppdaterad