Medborgarvärdarnas breda uppdrag ska öka tryggheten

De rör sig i utemiljöer, knyter kontakter och upptäcker skadegörelse och andra ordningsproblem. De förmedlar information om samhällsfrågor och finns till hands vid krissituationer. Möt medborgarvärdarna Ibrahim och Johnny.

Det är en kylig eftermiddag och Ibrahim Warsame och Johnny Castillo rör sig på snöbelagda gator mot Rinkeby torg. Framför tunnelbanestationens utgång växlar Ibrahim Warsame några ord med en invånare samtidigt som en polisbil sakta rullar förbi på gångvägen.

Att gå ronder genom Rinkebys och Husbys bostadsområden hör till medborgarvärdarnas uppgifter. De kollar läget kring husen åt allmännyttans bostadsbolag, HSB och SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

– Jag älskar Rinkeby. Jag vill göra det bästa för Rinkeby och Rinkebyborna, säger Johnny Castillo.

Verkar i hela stadsdelsområdet i nära samverkan med andra aktörer

De båda har varit med sedan 2001 då de första medborgarvärdarna i Rinkeby anställdes. Arbetsuppgifterna har skiftat något genom åren men medborgarvärdarna har alltid haft ett trygghetsskapande uppdrag genom bland annat ökad närvaro i området.

Medborgarvärdarna verkar över hela stadsdelsområdet i nära samverkan med polisen, ordningsvakter, fältassistenter och andra aktörer som verkar lokalt.

Under coronapandemin informerade medborgarvärdarna också om vaccinationer. Tillsammans behärskar de många språk och är välkända bland invånarna.

Trygghetsmätningen visar på förbättrad trygghet

Ibrahim Warsame och Johnny Castillo säger båda att samhället tydligt har flyttat fram positionerna i området de senaste åren.

– Det var positivt att polisen öppnade sin station i Rinkeby. Poliserna har blivit mer synliga sedan dess. Jag upplever också att föräldrarna i området känner ett annat hopp än tidigare, säger Ibrahim Warsame.

Förutom i Järva finns medborgarvärdar även anställda i Hässelby-Vällingby och i Skärholmen.

Uppdaterad