Arbete i stadens offentliga miljö

Genom att skapa och underhålla parker, torg och gator får vi attraktiva mötesplatser där människor trivs och känner sig trygga.

Stockholms stad arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i utemiljöer, men också med att rusta upp och förbättra de offentliga miljöerna. Arbetet handlar om att skapa trygga och trivsamma offentliga miljöer och att förebygga och förhindra brott. 

Här kan du läsa om några av stadens verksamheter på området.

Uppdaterad