Riktade sociala insatser

Riktade sociala insatser behöver göras till individer och grupper där risken är särskilt hög att hamna eller fastna i en destruktiv miljö eller ett riskbeteende.

Samverkan runt barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott är avgörande och kan ske såväl på grupp- som individnivå. Tidigt föräldrastöd, deltagande i förskola, en välfungerande skolgång och riktade sociala insatser är exempel på social prevention.

Stockholms stad arbetar på olika sätt med riktade sociala insatser. Här kan du läsa om några av stadens verksamheter på området.

Uppdaterad