Uppsökarteamet

Uppsökarteamet rör sig ute på stadens gator och torg för att hjälpa personer i hemlöshet.

Vem blir hemlös? Den frågan är svår att svara på eftersom orsakerna ser väldigt olika ut och ingen livsberättelse är den andra lik. Gemensamt för alla är dock att de saknar bostad.

Uppsökarteamet hjälper akut hemlösa

Stockholms stads uppsökarteam omfattar tio socialsekreterare som är i ständig rörelse bland stadens akut hemlösa. Teamet har funnits under många år och är välkända bland stadens hemlösa. De rör sig på platser som Centralstationen, Gullmarsplan, Sergels torg och andra knutpunkter, men också bland husvagnar och kojor i skogen.

– Vårt uppdrag är att söka upp människor och motivera dem att ta stöd. Vi ska vara en länk till ordinarie hjälpsystem som ofta är stadsdelsförvaltningen, berättar Sofia Månsson, biträdande enhetschef för uppsökarteamet.

Uppsökarteamet har även ett tätt samarbete med dagverksamheter, härbärgen, sprututbytesverksamheten och fastighetsägare som till exempel Jernhusen som äger Centralstationen. På frågan om det alltid finns plats på härbärgen svarar Sofia med ett bestämt ja.

– Det är aldrig fullt och finns det behov går det att öppna fler platser, säger hon.

Antalet personer i akut hemlöshet minskar

Antalet personer som lever i akut hemlöshet i Stockholms stad, det vill säga de som sover utomhus eller i gatumiljö, minskade från 163 personer 2018 till 114 personer under 2020.

En nationell tendens är dock att allt fler hemlösa inte har några andra problem än att de saknar en egen bostad, så kallad strukturellt hemlösa. En annan trend är att andelen kvinnor samt andelen personer med utländsk bakgrund ökar. Detta visar en ny kunskapsöversikt om hemlöshet från Forte, det statliga forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Vad är då viktigast för att förhindra hemlöshet?

– Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Det kan vara att förhindra vräkningar, ge boendestöd och annat ekonomiskt bistånd, säger Sofia Månsson. Prioriterat i arbetet är att förhindra familjer från att bli bostadslösa.

Stadens äldrelots och modellen Bostad först

Staden har även en så kallad äldrelots som är viktig för att snabbt få äldre i hemlöshet till stabila bostadsformer. Stockholms stad arbetar också med modellen Bostad först, där personer i hemlöshet först får en egen bostad och därefter stöd och sociala insatser.

Uppdaterad