Det osynliga arbetet i stadsdelen

Hur arbetar man förebyggande och synliggör skjutningar som inte blir av? En stor del av det arbete som Maria Andersson och hennes kollegor bedriver syns inte och kan inte mätas.

– En uppfattning är att vi, socialtjänsten, inte är tillräckligt snabba och att vi inte gör tillräckligt, säger Maria Andersson som jobbat med den sociala insatsgruppen på Järva sedan 2017. Hon är biträdande enhetschef för sociala insatsgrupper för vuxna personer som vill lämna kriminalitet eller personer som vill lämna våldsbejakande extremism i Rinkeby-Kista.

Hennes uppfattning är den motsatta. Den sociala insatsgruppen på Järva är en av många åtgärder mot kriminalitet i området. Syftet är att fånga upp dem som vill lämna en kriminell livsstil genom att erbjuda stöd och rådgivning. Varje år hör cirka 75 personer mellan 19 och 29 år av sig till sociala insatsgruppen för att få hjälp. Flera kommer ut på andra sidan med jobb, bostad och ett nytt liv.

Vissa behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil, de är ”trötta på det här”. Andra har ungefär samma bakgrund men har kommit längre i sin brottsliga bana och är utsatta för hot – det är personer som behöver flytta till en annan ort för att kunna byta livsstil och komma ifrån sin tidigare tillvaro.

– Här finns ibland en risk för dödligt våld. Antingen att personen riskerar att bli skjuten eller skjuta själv. Då behöver man agera mycket snabbt, till exempel fånga upp en person och se till att den kan påbörja sin förändringsprocess på ett tryggt ställe, berättar Maria Andersson.

Genomgår en basutredning

Ett första steg i processen är att genomgå en basutredning inom beroendevården eller hos annan vårdgivare. Det innebär att deltagarna utreds för missbruk, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska svårigheter, som kan vara alltifrån sömnsvårigheter till PTSD (post-traumatiskt-stressyndrom) och ADHD.

– Många av våra deltagare har varit med om eller bevittnat fruktansvärda saker som behöver bearbetas innan de kan gå vidare, säger Maria Andersson.

Efter utredningarna erbjuds deltagarna missbruksvård och psykiatriskt stöd om det finns behov. En stor del av stödet handlar om att motivera deltagarna att inte återgå till sin gamla livsstil och tidigare beteenden.

Fortsatt samarbete i nästa steg

Nästa steg är sysselsättning, alltså studier eller arbete. I staden finns en verksamhet, Jobbtorg Stockholm, vars uppdrag är att hjälpa enskilda att komma i arbete eller påbörja studier. Ibland är det nödvändigt att flytta till en annan ort för att kunna bygga ett nytt liv där. Men det är svårt för många att helt stänga dörren till det gamla livet.

– Tänk dig att inte kunna berätta för familj och dina vänner var du bor och hur ditt liv ser ut. Det är ett stort beslut att fatta även om du lever i ett sammanhang där det finns stor risk för att utsättas för allvarligt våld, säger Maria Andersson.

Allt arbetet sker i nära samverkan mellansocialtjänst, polis och andra myndigheter. Samtidigt florerar rykten och myter om socialtjänsten och det stöd som individen kan få från den sociala insatsgruppen.

– Det är så klart frustrerande. Med anledning av den sekretess som gäller i varje enskilt ärende kan vi inte kommentera aktuella fall eller åtgärder, vilket innebär att vi inte kan korrigera ibland felaktiga påståenden Dessutom står de som sökt hjälp i fokus för oss och det är viktigt att de som är i kontakt med oss aldrig ska behöva fundera på om vi kommer att kommentera dem och huruvida de sökt stöd från oss. Vi är beroende av att människor känner förtroende och tillit till vårt arbete för att våga söka vårt stöd, säger Maria Andersson.

Kontakta oss för stöd

Du som är mellan 19 och 29 år och vill lämna en kriminell livsstil kan få hjälp av våra sociala insatsgrupper.

Uppdaterad