Nära samverkan mot skjutvapenvåldet

Gemensam lägesbild och intensifierad samverkan minskar det dödliga skjutvapenvåldet i flera ytterstadsområden. Sedan 2019 har arbetssättet Trefas bedrivits på Järva – och nu har samverkan mellan polisen, staden och Kriminalvården utökats.

En viktig faktor för att möta det ökande skjutvapenvåldet är snabba beslut och nära samarbete mellan aktörerna som jobbar mot våldet. Stockholms stad är med och skapar förutsättningar för just detta genom arbetssättet Trefas.

Trefas började som ett pilotprojekt år 2019 för att ta tag i det ökande antalet dödskjutningar i Järvaområdet. 2020 blev arbetssättet etablerat i flera stadsdelar. Genom det nära samarbetet mellan polisen, Kriminalvården och socialtjänsten kan insatserna nyttjas på bästa sätt, förklarar Elin Månsson, samordnare för Trefas i Stockholm stad.

– Det är tre stora myndigheter som annars riskerar att dra åt olika håll. Med Trefas har vi en gemensam strategi och uppfattning kring hur vi bäst möter utmaningen med att få ner det dödliga skjutvapenvåldet, säger hon.

Chans att bryta den onda cirkeln

Arbetet inom Trefas leder inte bara till snabbare beslut utan också till ökad förståelse för vilka typer av insatser man behöver och kan förvänta sig av varandras verksamheter. Två personer som sett detta ske i praktiken är Eva Mowitz och Tony Leü, som är biträdande enhetschefer inom socialtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Evas Mowitz fokus är utredning och insatser riktat mot framför allt barn, men även unga vuxna 18–21 år. Hon beskriver hur svårt det kan vara för många av ungdomarna att förstå vad de har gett sig in i och vilka konsekvenserna egentligen blir. Men med Trefas stärks samverkan, vilket ökar individens möjligheter till förändring på både kort och lång sikt.

– Det krävs så mycket för att bryta upp med sitt gamla liv. Men Trefas bidrar till något som är gynnande för individen, även om inte alla ser det i stunden. Det handlar om att hitta olika lösningar i allas verktygslådor för att till slut nå fram till individerna.

Insatser med individen i fokus

Tony Leüs arbete inom Trefas riktar sig mot vuxna som vill lämna det kriminella livet. Till skillnad från ungdomsarbetet, där tvingande insatser kan vara aktuellt att sättas in, bygger arbetet mot vuxna på frivillighet och följsamhet från individen.

– Alla kommuner jobbar såklart med barn och unga, men att bevilja insatser mot vuxna inom kriminalitet är inte lika vanligt. Trefas har bidragit till att vi kan satsa på den här målgruppen och verkligen hjälpa de som vill lämna det kriminella livet bakom sig.

De som har motivationen och möjligheten att lämna kriminaliteten bakom sig har en väldigt god chans att lyckas, tack vare den hjälp som erbjuds.

– Självklart hjälper vi alla som vill göra en förändring. Det går ofta väldigt bra för de som följer planen, förklarar Tony.

 

Uppdaterad