Tidig upptäckt av unga i riskzonen

MUMIN, ett samarbete mellan polisen, Stockholms stad och Region Stockholm, hjälper ungdomar som misstänks för ringa narkotikabrott att snabbt få den hjälp de behöver.

När en ungdom som misstänks för ringa narkotikabrott tas in för förhör kan det ske i direkt anslutning till Maria Ungdom, en mottagning inom Region Stockholm som är öppen för ungdomar med problem kopplade till alkohol och andra droger, istället för på den ordinarie polisstationen.

Arbetssättet kallas för MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) och är ett viktigt verktyg för att tidigt upptäcka ungdomar i riskzonen och minska glappet mellan polisens ingripande och sjukvårdens eller socialtjänstens insatser. En som arbetat med MUMIN under lång tid är Pia Bodén, biträdande enhetschef på ungdomsjouren i Stockholms stad.

– En erfarenhet från när arbetssättet startade 2004 var att polisen når en grupp ungdomar som vård och socialtjänst hade svårt att upptäcka tidigt. Genom MUMIN-samarbetet kan socialtjänsten komma in tidigare och nyttja den motivation som finns till förändring just där och då, säger hon.

Många aktörer samverkar

Inför polisförhöret ansluter både en socialsekreterare och ungdomens vårdnadshavare så att bästa möjliga väg framåt kan diskuteras.

– Efter polisförhöret hålls ett socialt samtal med ungdom och föräldrar. Det innebär att familjen blir erbjuden stöd på plats och erbjuds kontakt med Maria Ungdom eller Mini-Maria, berättar Pia Bodén.

En socialsekreterare som ofta sitter i dessa samtal med ungdomarna och deras vårdnadshavare är Charlotte Sundvik.

– Det kan bli många olika typer av samtal. Ungdomarna kommer in med misstanke om ringa narkotikabrott, men det kommer ofta upp annat under samtalet som vi kan stötta med, säger hon.

Hur samtalet går till anpassas alltid efter situationen för att alla ska känna att de blir sedda och lyssnade på.

– Ibland kan ungdomen tycka att det är jobbigt att vårdnadshavare är i rummet. Det kan ju vara så att man har problem hemma också. Då kan vi separera dem och prata enskilt. Det viktiga är att de känner att vi är här för dem. Vi har inget med själva brottsmisstanken att göra, förklarar Charlotte Sundvik.

Effektiv hjälp på ett växande problem

Erik Medin är gruppchef vid polisen på Södermalm. Han ser att användningen av narkotika bland ungdomar är ett växande problem. I sitt arbete möter han många unga brukare, som får följa med till Maria Ungdom för ett förhör och samtal.

– Vårt polisiära arbete, såsom lagföring, är ju inte det primära målet med vårt ungdomsarbete. Målet är att vända den negativa utvecklingen för ungdomen, berättar Erik Medin.

Som framgångsfaktorer lyfter han bland annat den trygga miljön på Maria Ungdom och att alla aktörer – polis, socialtjänst och vården – finns under samma tak. Men också att den nära relationen mellan myndigheterna byggts upp under MUMIN-samarbetets snart 20 år.

– Det gör att det blir en bättre situation för ungdomen. Med en gemensam samsyn kan vi förhoppningsvis nå fram och vända utvecklingen, avslutar han.

Om MUMIN

MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) är en samverkan mellan polisen, Socialförvaltningen i Stockholms stad och Maria Ungdom vid Region Stockholm, med syftet att ge ungdomar och deras familjer snabb tillgång till vård och behandling i samband med polisingripanden gällande narkotikarelaterad brottslighet.

Uppdaterad