Stadsdelsmammorna öppnar dörrar

Kvinnor med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige ger mod, information och känsla av trygghet till andra kvinnor i sitt närområde. Det är kärnan i stadens projekt Stadsdelsmammor.

Hur blir man som utrikesfödd och kanske nyanländ kvinna en del av det svenska samhället? En väg är att hålla utkik efter stadsdelsmammorna.

Stadsdelsmammorna har gjort en resa från lyckat projekt till att vara en del av stadens ordinarie verksamhet. I Hässelby-Vällingby har stadsdelsmammorna etablerat kontakt med kvinnor som stadsdelen tidigare haft svårt att nå.

Stadsdelsmammorna är kvinnor med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige. De söker upp andra utrikesfödda kvinnor i sitt närområde för att stötta och motivera dem till att bli en del av samhället. Sedan projektstarten 2017 har över fyrtio kvinnor fått en kommunal visstidsanställning som stadsdelsmamma i åtta stadsdelsförvaltningar.

Från utanförskap till självförsörjning

Rania Ramadan är biträdande enhetschef på ekonomiskt bistånd i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och handleder stadsdelsmammorna. Hon menar att deras arbete gör skillnad.

– Ekonomiskt bistånd handlar till stor del om förändringsplaner, att slussa människor från utanförskap till självförsörjning – ett arbete som kräver mycket kunskap och mod och som inte alltid är enkelt. Här har vi stor hjälp av våra stadsdelsmammor som fungerar som en brygga mellan socialsekreteraren och de kvinnor som behöver extra stöd för att inkluderas i samhället, berättar Rania Ramadan.

Hon fortsätter:

– Stadsdelsmammorna har lyckats få kontakt med dem som vi har haft svårt att nå och hjälpt dem att återfå sin självkänsla. Det kan handla om att finnas med som stöd i mötet med en myndighet, men också om att få ingå i ett socialt sammanhang.

Några uppskattade aktiviteter är språkpromenader och drop in-möten på stadsdelskontoret. De arbetar även med ett digitalt café och kolloverksamhet för nyanlända barn.

Uppdaterad