På gång i Farsta

Det är viktigt att du trivs i din stadsdel. Här kan du läsa mer om vad som är på gång där du bor.

Just nu arbetar vi på olika sätt för att förbättra tryggheten i området. Bland annat gör vi det här:

  • Trygghetsträffar med boende i området för att stärka kollektiv förmåga.
  • Förstärkt samverkan med civilsamhället för att möjliggöra nattvandring och aktiviteter på kvällar för unga.
  • Trygghetsinventeringar och -vandringar tillsammans med fastighetsägare och boende för en finare och tryggare stadsmiljö.
  • Gemensam lägesbild genom Farsta trygghetsforum, med andra aktörer som till exempel polisen, grundskola, kyrkan och lokala näringsidkare.

Trygghetsvärdar i Farsta

Trygghetsvärdar finns ute onsdagar och torsdagar 18.00–22.00, fredagar och lördagar 18.00–24.00 samt söndagar 18.00–23.00. De går att nå på telefon när de arbetar eller via e-post.

Telefon: 076-121 80 08

E-post: safefarsta@skyddsvarnet.se

Läget i Farsta

Den upplevda tryggheten har förändrats till det bättre sedan stadens senaste trygghetsmätning. Minskad oro i bostadsområden, minskad otrygghet utomhus och stor minskning av utsatthet för personrån. Variationen är dock stor mellan olika stadsdelar.

En lokal lägesbild tas fram gemensamt i Farsta trygghetsforum. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Hjälp till att göra området mindre otryggt

Vi går regelbundet igenom området för att fånga upp vad du och andra upplever här. Det kan handla om belysning, växtlighet och trafikfrågor. I kalendariet hittar du datum för nästa tillfälle.

Nattvandra – du behövs

I Farsta finns en aktiv grupp som nattvandrar. De behöver ständigt fler trygga vuxna. Kontakta oss om du vill vara med.

E-post: funktion.sd18.stadsutveckling.farsta@stockholm.se

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Förbättrad stadsmiljö

Investeringar med särskilt avsatta pengar för trygghet har gjorts i området. Under 2022 och 2023 har omkring 17 miljoner kronor investerats i lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet i Farsta stadsdelsområde.

Exempelvis har staden genomfört

  • förbättrad belysning vid Farsta IP och Farsta ridanläggning
  • parkyta mellan Brunskogsbacken och Ullerudsbacken
  • renovering av basketplan i Fagersjö
  • upprustning av David Helldéns torg i Hökarängen.

De utgör en del av investeringarna inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelarna.

Tyck till om din närmiljö

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator och torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att staden tillsammans med andra i området arbetar för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

I Farsta arbetar vi med två områden.

Uppdaterad