På gång på Södermalm

Det är viktigt att du trivs i din stadsdel. Här kan du läsa mer om vad som är på gång där du bor.

Just nu arbetar vi på olika sätt för att förbättra tryggheten i området. Bland annat gör vi det genom

  • dialogmöten under våren och hösten 2024 med fokus på trygghet och trivsel tillsammans med polisen
  • aktivering och trygghetsskapande arbete på västra och centrala Södermalm
  • fokus på unga i riskzon, såväl på grupp- som individnivå
  • trygghetsinvesteringar i stadsmiljön, till exempel beskärning av buskar och träd.

Läget på Södermalm

Den senaste trygghetsmätningen visar att de allra flesta Södermalmsbor upplever sin stadsdel som en trygg plats. Här är man tryggare än i staden i snitt. Utsattheten för våldsbrott har minskat jämfört med tidigare trygghetsmätning.

I området finns utmaningar med öppna drogscener. Det påverkar tryggheten för de som bor och vistas i området.

Nattvandra – du behövs

Lokala föreningar nattvandrare i området. De besöker bostadsområden, torg och fritidsgårdar. Inför varje tillfälle, som leds av nattvandringsledare, ges information om det aktuella läget och i vilka områden det kan finnas extra behov av nattvandrare. Kontakta föreningarna om du vill vara med.

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Förbättrad stadsmiljö

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor och vistas i stadsdelen. Under 2022 och 2023 har omkring 7,4 miljoner kronor investerats i lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet i Södermalms stadsdelsområde.

Exempelvis har staden genomfört

  • förbättrad belysning i anslutning till Liljeholmsbron vid Drakenbergsparken
  • förbättrad belysning vid Medborgarhuset på Medborgarplatsen
  • åtgärder för ökad trygghet i Stora Blecktornsparken och längs Tantolundsvägen
  • åtgärder för minskad risk för brottslighet och olycksfall vid ISSR och Eriksdalsskolan, Katarina södra skola och Sofia skola.

De utgör en del av alla investeringar inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Tyck till om din närmiljö

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator och torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att staden tillsammans med andra i området arbetar för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

På Södermalm arbetar vi särskilt med området kring Hornstull och Medborgarplatsen.

Uppdaterad