Platssamverkan vid Medborgarplatsen

Stockholm ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Området kring Medborgarplatsen är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Medborgarplatsen är en central plats för kultur och Södermalms nattliv. Det är också en av Stockholms viktigaste demonstrationsytor och plats för yttrande. Området klassas som en öppen drogscen, det vill säga att det säljs droger regelbundet och förhållandevis öppet. Därför är det av stor vikt att det finns en fungerande samverkan mellan de aktörer som är verksamma i området. För Medborgarplatsen handlar det om stadsdelsförvaltning, polis, fastighetsägare, föreningar, skolor och näringsliv.

Gemensamma mål

Det övergripande målet är att skapa ett tryggt och attraktivt område för alla som vistas på platsen.

Så arbetar vi med platssamverkan

Platssamverkan på Medborgarplatsen handlar om att lösa tillfälligt uppkomna problem, men också om att skapa hållbara och långsiktiga lösningar.

Tillsammans skapar vi ett levande Medborgarplatsen där människor trivs och vistas. Vi gör det genom att under stora delar av året tillföra sittplatser, kultur och aktiviteter.

Organisation

Aktiveringen av Medborgarplatsen är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholm stad och lokala fastighetsägare. Tillsammans skapar vi ett levande torg där människor trivs och vistas.

Samverkan mellan samhälle och näringsliv:

  • Södermalms stadsdelsförvaltning
  • polisen
  • trafikkontoret
  • fastighetskontoret
  • AMF fastigheter
  • Vasakronan
  • Atrium Ljungberg.

Uppdaterad