Platssamverkan vid Brommaplan

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. I Bromma samverkar stadsdelsförvaltningen med flera aktörer för att öka trivseln och tryggheten vid Brommaplan.

Brommaplan har utmaningar kring upplevd trygghet jämfört med andra områden enligt Stockholms stads trygghetsmätning 2023.

Brommaplan är viktig knytpunkt för kollektivtrafik och många människor rör sig i området. Det förekommer även många ordningsstörningar vid Brommaplan.

Gemensamma mål

Det övergripande målet är att tryggheten ska öka och brott ska minska. Målet med sociala och situationella insatser är att skapa en tryggare och trivsammare miljö för invånare och besökare i området och därmed försvåra för brott.

Genomförda åtgärder

De senaste åren har det genomförts åtgärder i form av belysningsförbättringar och sociala aktiviteter. De sociala aktiviteterna hjälper till att skapa ett mer levande och tryggare torg.

 • Under hösten 2023 genomfördes Brommaplansdagen. Projektet är ett samarbete mellan Bromma stadsdelsförvaltning och Kulturskolan tillsammans med lokala näringslivet.
 • Under sommaren 2023 genomfördes ”Sommar på Brommaplan” under tio dagar. Det var ett samarbetsprojekt på initiativ från Bromma stadsdelsförvaltning tillsammans med lokala föreningar och näringsliv.
 • Under skolloven sommaren och hösten 2022 genomfördes projektet ”Vardagsrummet”. Tanken var att skapa en tryggare och attraktivare plats där människor kunde träffas och ta del av olika aktiviteter.
 • Under sommaren 2020 genomförde vi belysningsförbättringar vid Kapplandstrappan.
 • Vi förbättrade även belysningen under tunnelbanebron.
 • Under hösten 2020 förbättrade vi belysningen i Tunnlandsparken.
 • Kontinuerlig översyn av städningen av torgområdet.

Metod

Metoderna som används är social och situationell brottsprevention.

Social brottsprevention handlar om att motverka individens benägenhet att begå brott. Det kan handla om tidiga insatser till barn och unga, föräldrastöd och uppsökande verksamhet.

För situationell brottsprevention innebär det att vi gör åtgärder på den specifika platsen för att förebygga att brott sker, exempelvis renhållning och kameraövervakning.

Arbetet med samverkan drivs av stadsdelsförvaltningen som har ansvar för stadsdelsområdet. Alla involverade förvaltningar och bolag har ett eget uppdrag att samverka eller ansvara för olika delar av arbetet inom området för platssamverkan.

Organisation

Det finns en arbetsgrupp för Brommaplan och uppdraget är att analysera vilka metoder och åtgärder som behövs för att skapa tryggare platser.

Arbetet utgår från Stockholms stads modell för platssamverkan och drivs inom ramen för samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Vällingby.

Under 2019 bildades en arbetsgrupp för att skapa ett tryggare Brommaplan. Gruppen består av representanter från:

 • Bromma stadsdelsförvaltning
 • polisen
 • trafikkontoret
 • stadsbyggnadskontoret
 • utbildningsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • idrottsförvaltningen
 • fastighetsägare
 • näringsliv
 • MTR
 • trossamfund.

Uppdaterad