Platssamverkan vid Hornstull

Stockholm ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Området kring Hornstull och västra Södermalm är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbete.

Området kring Hornstull på västra Södermalm klassas som en öppen drogscen, det vill säga att det säljs droger regelbundet och förhållandevis öppet. Därför är det av stor vikt att det finns en fungerande samverkan mellan de aktörer som är verksamma i området.

Syftet med platssamverkan är att snabbt agera och sätta in effektiva åtgärder för problem som uppstår. Det kan till exempel handla om extra polispatrullering eller förändringar i stadsmiljön. En annan viktig del är samverkan kring sociala insatser för utsatta människor. Det kan också handla om att identifiera behov för att ansöka om utökat område för stadens mobila ordningsvakter att verka i.

Gemensamma mål

Det övergripande målet är att skapa ett tryggt och attraktivt område för alla som vistas på västra Södermalm.

Så arbetar vi med platssamverkan

Tillsammans skapar vi ett Hornstull och Södermalm där människor trivs och vill vistas. Vi gör det genom att samverka, lyssna på medborgare och näringsliv samt att göra förändringar i stadsmiljön som kan skapa en tryggare och mer trivsam miljö.

Organisation

Platssamverkan Hornstull, Västra Södermalm, är en samverkan som leds av polisen. I samverkan ingår:

  • polisen
  • Södermalms stadsdelsförvaltning
  • Bonnier fastigheter
  • CSG – tunnelbanans ordningsvakter
  • Frälsningsarmén
  • Högalidsskolan
  • Hornstulls centrum
  • Svenska bostäder.

Uppdaterad