Platssamverkan vid Sveavägen

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Sveavägen är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet på Norrmalm.

Platssamverkan Sveavägen startades eftersom det förekommer regelbundna störningar, framförallt nattetid. Det är oljud från bilar, hög musik och personer påverkade av alkohol eller narkotika som stör ordningen. Mycket av störningarna kommer i samband med organiserade eller spontana bilträffar men också av cruisande motorfordon som kör fort eller med höga ljudnivåer.

Gemensamma mål

Det övergripande målet är att skapa ett tryggt och säkert område med mindre störningar och en bättre trafiksituation kring Sveavägen och Vanadislunden för invånare, verksamma och besökare.

Målen för platssamverkan:

  1. Boende, besökare och verksamma upplever situationen i området kring Sveavägen som trygg.
  2. Boende störs inte av högt spelande musik.
  3. Boende, besökare och verksamma upplever inte att ordningsstörningar kopplat till motorburna individer stör ordningen i området.

Organisation

Platssamverkan Sveavägen drivs inom ramen för lokalpolisområde Norrmalm och Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings samverkansöverenskommelse. Polismyndigheten och Stockholm stad ansvarar för att tillsammans driva en varaktig förändring av platsen.

Medverkande parter i samverkan:

  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
  • Polismyndigheten, lokalpolisområde Norrmalm
  • Trafikkontoret
  • Boende i området.

Uppdaterad