Platssamverkan vid Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg

I Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg arbetar vi på stadsdelsförvaltningen i nära samarbete med polis, fastighetsägare, andra förvaltningar, skolor och föreningar för att skapa levande och trygga centrumområden.

Utmaningarna och möjligheterna ser olika ut i de fyra områdena och därför krävs olika typer av insatser, men gemensamt för alla områdena är att samverkan och dialog medför bättre förutsättningar att se och åtgärda problem och att förbättra platsen tillsammans.

Vad innebär arbetet med platssamverkan?

Platssamverkan är när flera aktörer med olika uppdrag och syften arbetar gemensamt för att öka trivsel och trygghet på en avgränsad plats.

 • skapa trygghet genom positiva sociala sammanhang i områden som idag upplevs som otrygga.

Åtgärderna kan exempelvis handla om:  

 • Utformning av platsen:
  • Belysning, placering av sittmöbler eller utsmyckning som blommor och konstverk.
 • Aktivering av platsen:
  • Genomförande av evenemang som teater eller konserter. Placering av befintlig verksamhet som uteserveringar eller loppisar/marknader.
 • Underhåll av platsen:
  • Städning, klottersanering och reparationer av trasiga föremål.

Arbetet med samverkan drivs av stadsdelsnämnden som har ansvar för området rent geografiskt. Alla involverade förvaltningar och bolag har dock sitt eget ansvarsområde och uppdrag att samverka och ansvara för olika delar i arbetet. Exempelvis har trafiknämnden ansvar för torgen, utbildningsnämnden och SISAB (skolfastigheter i Stockholm) för skolgårdar och fastighetsbolag för sina bostadsområden.

Hur är arbetet organiserat?

Platssamverkan i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg innebär ett samordnat och nära samarbete mellan stadsdelsförvaltningens verksamheter och olika aktörer.

I gruppen ingår representanter från:

 • trafikkontoret
 • utbildningsförvaltningen
 • föreningen Skärholmens fastighetsägare
 • lokalpolisområdet
 • stadsdelsförvaltningen.

Uppdaterad