På gång i Bromma

Det är viktigt att du trivs i din stadsdel. Här kan du läsa mer om vad som är på gång där du bor.

Just nu arbetar vi på olika sätt för att förbättra tryggheten i området. Bland annat gör vi det här:

  • Trygghetsvandringar där du som bor och verkar i Bromma kan tycka till om ditt närområde.
  • Förbättrad belysning på flera platser i Bromma.
  • Platsaktivering på flera olika platser i projektet ”Sommar i Bromma” och Brommaplansdagen.

Läget i Bromma

Resultaten från stadens senaste trygghetsmätning visar att den upplevda otryggheten i Bromma är oförändrad jämfört med tidigare mätning. Oro för att utsättas för brott fortsätter att minska. Andelen som uppger att de utsatts för olika typer av brott i Bromma är generellt sett lägre eller i samma nivå som andelen i hela staden.

Bromma är ett område med stor socioekonomisk variation, där merparten av stadsdelarna är resursstarka i förhållande till stadens genomsnitt. Lägesbilden visar främst på behov av breda förebyggande insatser med några generella fokusområden som exempelvis unga i risk för destruktivt beteende, våld i nära relation och arbete med otrygga platser.

Läget i området utgörs bland annat av stadens trygghetsmätning och den lokala lägesbild som tas fram tillsammans med polisen.

Hjälp till att göra området mindre otryggt

Vi går regelbundet igenom området för att fånga upp vad du och andra upplever här. Det kan handla om belysning, växtlighet och trafikfrågor. I kalendariet hittar du datum för nästa tillfälle.

Under 2024 kommer vi att göra trygghetsvandringar i Johannesfred, Brommaplan och Alvik.

Tidigare trygghetsvandringar

Under 2023 genomfördes trygghetsvandringar i

  • Beckomberga
  • Blackeberg, fokus och medborgardialog om ungas trygghet
  • Annedal
  • Alvik och Traneberg, fokus och medborgardialog om äldres trygghet.

Grannstöd

Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare patrullerar med bil eller till fots dagtid i bostadsområden.

Grannstödjare ska inte ingripa vid brott utan den primära uppgiften är att synas, observera och rapportera. En viktig syssla är också att informera om brottsförebyggande metoder, exempelvis hur man kan förebygga bedrägeribrott.

I Bromma finns det en ideell förening vars engagerade deltagare patrullerar runt om i stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen har ett samarbete med Grannstöd Bromma.

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Förbättrad stadsmiljö

Investeringar med särskilt avsatta pengar för trygghet har gjorts i området. Under 2022 och 2023 har omkring 8,9 miljoner kronor investerats i lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet i Bromma stadsdelsområde.

Exempelvis har staden genomfört förbättrad belysning

  • vid lekplatserna Pilspetsen och vid Grönviksvägen i Nockeby, Penningby i Ulvsunda, Adolfsbergsvägen i Mariehäll, Torgnyvägen i Norra Ängby, Aroseniusvägen i Södra Ängby och Dragontorpet i Abrahamsberg
  • vid utegymmen Solviks utegym och i Tunnlandsparken
  • i Bällsta åpark, Sundbydammarna, vid Åkeshovs ridanläggning, vid skolvägen i Höglandet och hundrastgård i Åkeshov.

De utgör en del av investeringarna inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelarna.

Tyck till om din närmiljö

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator och torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att staden tillsammans med andra i området arbetar för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

I Bromma arbetar vi särskilt med områdena Blackeberg och Brommaplan.

Uppdaterad