På gång i Hässelby-Vällingby

Det är viktigt att du trivs i din stadsdel. Här kan du läsa mer om vad som är på gång där du bor.

Just nu arbetar vi på olika sätt för att förbättra tryggheten i området. 

  • Tillsammans med polisen, boende och näringsidkare har vi tagit fram för slag för att utveckla Maltesholmstorget.
  • Tillsammans med polisen, boende, näringsidkare och flera andra verksamheter har vi gjort en kartläggning av otryggheten vid Hässelby torg. Nu arbetar vi för att omsätta kartläggningen till konkreta åtgärder för att förbättra platsen.
  • Hög närvaro av polis, fältassistenter och ordningsvakter i Åkermyntan för att skapa trygghet.

Läget i Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingbybor känner sig i otryggare än genomsnittliga stockholmaren. Stadens senaste trygghetsmätning visar att fler boende i stadsdelsområdet avstår från att gå ut vissa tider på dygnet jämfört med hela staden. Fler väljer också att gå omvägar och känner sig rädda när de är ensamma ute på kvällen.

Det är framför allt oron kvällstid som har i Hässelby Gård och Vällingby, i övriga stadsdelar har den minskat. Mest otrygga är kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Det är dock inte utmärkande för Hässelby-Vällingby utan överensstämmer med nationell statistik.

Det finns utmaningar med narkotikahantering, nyrekrytering till gängmiljön och konflikter mellan kriminella grupperingar i stadsdelsområdet. Det påverkar vissa direkt, men också tryggheten för de som bor och vistas i området.

Hjälp till att göra området mindre otryggt

Flera tillfällen per år anordnar vi medborgardialoger och trygghetsvandringar för att fånga upp hur du och andra upplever området. Det kan handla om belysning, växtlighet eller trafikfrågor. Det är öppna tillfällen utan anmälan. Du hittar datum och samlingsplats i kalendariet på stadens hemsida.

Kontakta oss om du har frågor.

E-post: funktion.sd04.trygghetochsakerhet@stockholm.se

Under 2024 kommer vi att genomföra medborgardialoger och trygghetsvandringar i Råcksta, Grimsta, Hässelby gård, Hässelby strand, Vällingby, Smedshagen och Åkermyntan.

Nattvandra – du behövs

Du som medborgare är viktig i trygghetsarbetet. Du kan bidra genom att engagera dig i nattvandring i ditt område. Tillsammans med andra besöker ni offentliga platser som till exempel torg, centrumområden, bostadsområden och fritidsgårdar.

Kontakta oss om du vill engagera dig!

E-post: funktion.sd04.trygghetochsakerhet@stockholm.se

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Förbättrad stadsmiljö

Under 2022 och 2023 har vi investerat omkring 10.8 miljoner kronor i lokala åtgärder med särskilt avsatta pengar för att öka tryggheten i området.

  • Förbättrad belysning i gångtunnlar vid Grimsta ridanläggning och Hässelbyhallen.
  • Åtgärder för ökad trygghet vid Grimsta motionsspår, Hässelbyhallen, Multråtorget i Råcksta och Åkermyntans centrum i Hässelby villastad.
  • Åtgärder för minskad skadegörelse vid Hässelby Villastads skola och Hässelbygårdsskolan.
  • Åtgärder för bättre sikt vid otrygga platser i stadsdelsområdet.

Stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar ligger till grund för vilka åtgärder vi har valt att genomföra.

Tyck till om din närmiljö

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator och torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att staden tillsammans med andra i området arbetar för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

I Hässelby-Vällingby arbetar vi särskilt med Hässelby torg och Maltesholmstorget.

Uppdaterad