På gång i Enskede-Årsta-Vantör

Det är viktigt att du trivs i din stadsdel. Här kan du läsa mer om vad som är på gång där du bor.

Just nu arbetar vi på olika sätt för att förbättra tryggheten i området. Bland annat gör vi det genom

  • platssamverkan i Rågsved
  • samverkan i Östberga
  • arbetet med öppna drogscener i området.

Läget i Enskede-Årsta-Vantör

Den upplevda tryggheten har inte försämrats sedan stadens senaste trygghetsmätning. Oron för att bli utsatt för brott i sitt bostadsområde har varken ökat eller minskat de senaste tre mätperioderna.

I området finns utmaningar med bedrägerier mot äldre, rekrytering till kriminalitet och brottslighet kopplat till evenemangs- och krogmiljö. Det påverkar vissa direkt, men också de som bor och vistas i området.

Hjälp till att göra området mindre otryggt

Vi går regelbundet igenom området för att fånga upp vad du och andra upplever här. Det kan handla om belysning, växtlighet och trafikfrågor. I kalendariet hittar du datum för nästa tillfälle.

Vid den senaste trygghetsvandringen noterade vi till exempel brister i belysning runt Gullmarsplan, otrygghet kopplat till vissa parkstråk och nedskräpning.

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Förbättrad stadsmiljö

Investeringar med särskilt avsatta pengar för trygghet har gjorts i området. Under 2022 och 2023 har omkring 14,6 miljoner kronor investerats i lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Exempelvis har staden genomfört

  • förbättrad belysning vid Årsta IP, Hagsätrahallen, Snösätraskolan, Enskede ridanläggning, Kolerakyrkogården i Hammarbyhöjden och Rågsveds aktivitetshus
  • åtgärder för ökad trygghet vid Hagsätrahallen, vid aktivitetsytan i Rågsved, i Bildhuggarparken, Dalenparken och i Blåsut
  • en tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen.

De utgör en del av investeringarna inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelarna.

Tyck till om din närmiljö

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator och torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Platssamverkan

Platssamverkan handlar om att staden tillsammans med andra i området arbetar för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

I Rågsved arbetar vi särskilt med bland annat platsaktivering av torget, minskad kriminalitet, självförsörjning och ökat samhällsdeltagande.

I Östberga fokuserar vi på kulturhuset och förtätningen av området.

Uppdaterad