Trygghetsarbete i Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning arbetar för att skapa en trygg miljö för alla som bor, besöker och verkar i området. Det gör vi genom att ta hand om och utveckla vår stadsmiljö, men också genom förebyggande och riktade sociala åtgärder.

Den senaste trygghetsmätningen visar att den upplevda tryggheten varierar mellan stadsdelarna och att utmaningarna skiljer sig åt på de olika platserna. Det är därför viktigt att utgå från de lokala förutsättningarna i det trygghetsskapande arbetet.

Utifrån lägesbilden har Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning identifierat fyra områden:

  • Riktat arbete i utsatta områden
  • Riktat arbete mot avgränsade platser
  • Unga i risk för kriminalitet och unga brottsaktiva personer
  • Särskilt utsatta brottsoffer

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Riktat arbete för att öka tryggheten görs med särskilt fokus på stadsdelarna Rågsved och Östberga. Arbetet handlar om både utemiljöer och livsvillkor för de som bor och växer upp i respektive stadsdel. Detta är ett samarbete mellan Stockholms stad, fastighetsägare och polisen.

Ofta har vi trygghetsvandringar i en mindre grupp, men alla kan skicka in synpunkter om platsen. På förvaltningens Facebooksida kan du se vilka områden vi fokuserar på just nu.

Läs mer om Stockholms stads arbete med platssamverkan.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad