Bibliotekarien Olle Ohlsson och enhetschefen Anna Ulfstrand i den nya barnavdelningen på Högdalens bibliotek. Foto: Stockholms stadsbibliotek.

Biblioteket möblerade bort stöket

Stök på bibliotek är ett återkommande och omdiskuterat ämne. På Högdalens bibliotek har man skapat lugn och ro genom renovering och strategisk möblering.

Stockholms stadsbibliotek arbetar systematiskt på flera plan för att skapa trygga och välkomnande biblioteksrum, för både medarbetare och besökare. Det handlar till exempel om utbildning för personalen, tillgång till ordningsvakter och tydliga trivselregler. En annan metod är att arbeta med det fysiska biblioteksrummet.

”Biblioteket har en lugnare känsla nu”

Tidigare hade Högdalens bibliotek återkommande problem med stök. Biblioteket har relativt små lokaler och det kunde uppstå intressekonflikter i rummet, bland annat när grupper med ungdomar som inte var intresserade av bibliotekets verksamhet samlades. Detta var något som störde andra grupper.

Som en av flera åtgärder genomfördes en renovering av Högdalens bibliotek under hösten 2019 för att öka tryggheten. Olle Ohlsson är bibliotekarie i Högdalen och han deltog i renoveringsarbetet.

– Jag tycker att biblioteket har en lugnare känsla nu. Tidigare var det slitet och trångt. Det blir tydligt att besökare respekterar biblioteksmiljön mer om det är snyggt och mysigt här, säger Olle Ohlsson.

Konkreta åtgärder skapar trygga rum

Högdalens bibliotek möblerades om för att skapa en tydligare indelning för olika besöksgrupper. På så sätt försvann undanskymda hörn som annars riskerar att öppna upp för aktiviteter som är otillåtna enligt bibliotekens trivselregler, till exempel att använda biblioteket för att äta medhavd mat eller ha ljudet på mobiltelefonerna på.

Biblioteket fick också en ny entré, barnavdelning och ungdomsavdelning. De publika datorerna flyttades ut till loungen där personalen har bättre översikt. Dessutom sänktes höjden på bokhyllorna för att skapa bättre överblick av rummet.

Ljuddämpande gardiner sattes upp i taket och snart öppnas ytterligare en informationsdisk som gör att personalen kommer synas i biblioteksrummet på ett tydligare sätt.

Även biblioteken i Rinkeby och Gubbängen har renoverats

Utöver Högdalen har även biblioteken i Rinkeby och Gubbängen renoverats och Tensta bibliotek har flyttat till nya lokaler.

Emrah Ercin arbetar som säkerhetssamordnare på kulturförvaltningen och enligt honom är Högdalen ett gott exempel på hur Stockholms stadsbibliotek arbetar med relativt enkla medel för att motverka stök och skapa trygga rum.

– Genom enkla metoder som att möblera om, låta personalen bära profilkläder och att cheferna arbetade nära medarbetarna lyckades man skapa ett lugnt och harmoniskt bibliotek, säger Emrah Ercin.

Uppdaterad