Så blir boendet tryggare

Bostadsbolaget Svenska Bostäder arbetar långsiktigt och varierat för att öka tryggheten i ”sina” bostadsområden. Alla åtgärder har en sak gemensamt – de är resultatet av en analys och har bevisad effekt.

Det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder har över 27 000 lägenheter och 4 000 kommersiella lokaler spridda över hela Stockholm. Att boende och lokalhyresgäster känner sig trygga är ett prioriterat arbete som bedrivs på många olika sätt.

De brottförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som Svenska Bostäder genomför utgår från evidensbaserad forskning. Det är alltså åtgärder som har visat sig fungera i både teori och praktik. Arbetet med platsfokus är ett exempel på en evidensbaserad åtgärd och bygger på insikten om att höga problemnivåer på mikroplatser tenderar att vara stabil över tid.

– När något händer så tittar vi på varje enskild händelse och genomför en orsaksanalys för att hitta den eller de mest effektiva åtgärderna för att fortsätta arbetet kring att öka tryggheten och förebygga brott och hitta långsiktigt framgångsrika lösningar, säger Krister Bergh, säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder.

Viktig närvaro

I praktiken kan åtgärderna handla om allt från lås, kameror och bättre belysning till att uppmuntra fler boende att bilda gårdsföreningar, att skapa odlingsmöjligheter eller på andra sätt främja grannsamverkan bland de boende.

En viktig del av trygghetsarbetet är Svenska Bostäders närvaro i bostadsområdena. För hyresgästerna spelar bovärdarna en viktig roll. De ansvarar för fastighetsskötsel och trivsel och rör sig varje dag i bostadsområdena och i husen.

Trygga trappan

Något som många hyresgäster upplever som otryggt är när obehöriga hänger i trapphuset, särskilt om detta ”häng” också innebär till exempel drogförsäljning eller skadegörelse. Tillsammans med polisen har Svenska Bostäder nyligen börjat arbeta med arbetsmodellen Trygga trappan, som togs fram i Malmö 2017 för att komma åt problematiken med att ungdomar uppehöll sig i trapphus.

– I korthet går modellen ut på att polisen bötfäller de som hänger i trapphuset för olaga intrång, samtidigt som kommunen gör sociala insatser för ungdomarna. Det har visat sig vara en mycket effektiv metod, säger Krister Bergh.

Samarbete med många

Just att samarbeta med polisen, staden och andra är en viktig del av Svenska Bostäders brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. En aktiv roll i olika fastighetsägarföreningar är ett sätt för Svenska Bostäder att stärka samarbetet med andra, lokala aktörer för att på så sätt skapa trygghet i ett område.

– Vi deltar till exempel regelbundet i de trygghetsvandringar som arrangeras av stadsdelarna. På trygghetsvandringarna identifierar vi tillsammans med fastighetsägarföreningar, hyresgäster och andra möjliga förbättringar i den fysiska miljön och åtgärdar de brister vi upptäcker, säger Krister Bergh.

Uppdaterad