En säker och trygg krogmiljö

Stockholm har ett imponerande restaurang- och nattliv. För att skapa en trygg miljö för dig som besökare och hålla organiserad brottslighet borta från verksamheterna ställs bland annat höga krav gällande servering och tillstånd av alkohol.

Stockholm stads tillståndsenhet beslutar om vilka krogar som får servera alkohol. Innan varje beslut görs ett gediget arbete för att se till att alla som bedriver verksamhet är seriösa och kan leva upp till det som krävs.

– Vi lämplighetsprövar de som har inflytande i verksamheten. Till exempel undersöker vi så att ingen som äger restaurangen eller i styrelsen är dömda för brott och att de har ordning på sin privata ekonomi. Vi har också nära kontakt med polisen innan beslut fattas, säger Catarina Cutlip, enhetschef på tillståndsenheten vid socialförvaltningen.

Anledningarna till det grundliga förarbetet är många. Att hålla organiserad brottslighet borta från Stockholms restaurang- och krogscen är förstås en, och att säkerställa trygg miljö för både personal och besökare en annan. De som ska driva verksamheten måste också visa på tillräckliga kunskaper om alkohollagen genom att klara ett prov som görs i samband med ansökan.

Regelbundna kontroller

När en verksamhet väl har fått alkoholtillstånd sker med jämna mellanrum så kallad tillsyn. Då besöker både polisen och tillståndsenheten restaurangerna och kontrollerar att regler och lagar följs.

– Vi gör tillsyn hos olika restauranger varje vecka, men minst en gång per år per restaurang. Har man serveringstillstånd till senare på natten är det fyra gånger per år. Sen har vi kontinuerlig koll på vad som händer ekonomiskt i bolaget som driver restaurangen, till exempel om de får betalningsanmärkningar, säger Carina Cutlip.

För att sprida kunskap bland krogarnas personal om vilka regler och lagar som gäller anordnas bland annat utbildningar kring ansvarsfull alkoholservering. Förutom den allmänna ordningen och alkoholserveringen är även mat och säkerhet i fokus vid en tillsyn. Alla restauranger som serverar alkohol måste till exempel erbjuda ett varierat utbud av mat och tillräckligt med sittplatser för sina gäster.

– Vi kontrollerar även så att brandskyddsarbetet fungerar och att nödutgångar inte är blockerade, konstaterar Carina Cutlip.

Målet är trygga gäster och besökare

Mindre anmärkningar vid en tillsyn kan oftast åtgärdas på plats, men allvarliga brister kan leda till att en utredning påbörjas. Då kan restaurangen få en erinran eller varning och – i vissa fall – bli av med tillståndet, om ägaren till exempel har brutit mot kraven i alkohollagen.

Målet med tillsynen är alltid att det ska vara tryggt för dig som besökare, men också att restaurangbranschen konkurrerar på lika villkor, vilket gynnar såväl krögare och personal som Stockholms restaurangbesökare.

Uppdaterad