Nationella minoriteter

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar – har du stärkta rättigheter på flera områden.

Dina rättigheter

Exempel från verksamheterna

Uppdaterad