Förvaltningsområde för finska, meänkieli eller samiska

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska.

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det betyder att staden bedriver ett särskilt arbete som främjar dessa språk.

Du har bland annat rätt

  • att använda finska, meänkieli och samiska i dina kontakter med staden
  • till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska
  • vid ansökan till förskola bli tillfrågad om du vill ha förskola på något av språken
  • att få hela eller väsentlig del av din äldreomsorg på finska, samiska eller meänkieli
  • att få information om möjligheterna till äldreomsorg på finska, meänkieli och samiska.

Förskola på finska, meänkieli eller samiska

Om du önskar att ditt barn ska gå i förskola där hela eller en väsentlig del är på finska, meänkieli eller samiska klickar du i att du önskar förskola på helt eller väsentlig del på något av språken i samband med att du skickar in ansökan om förskola. 

Du som har beviljats äldreomsorg har rätt att få den helt eller en väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska.

Äldreomsorg på ditt minoritetsspråk

Information om äldreomsorg på ditt minoritetsspråk. 

Kulturstöd

Inom ramen för förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli finns ett riktat kulturstöd.

Uppdaterad