Välkommen till våra folkbibliotek

På flera av stadens bibliotek kan du delta i aktiviteter, låna böcker och tidskrifter för alla åldrar på ditt minoritetsspråk.

På Stockholms stadsbibliotek kan du delta i aktiviteter och evenemang för nationella minoriteter. Här finns böcker och tidskrifter för alla åldrar på finska, samiska, jiddisch, romska och meänkieli. Det finns också böcker som handlar om de nationella minoriteterna sverigefinnar, judar, romer, tornedalingar och urfolket samer.

Följ oss gärna i sociala medier. 

Romska läsambassader

Romsk läsambassad är ett koncept som lanserades av Kulturrådet när Bagir Kwiek var Sveriges läsambassadör 2020-2021. Läsambassadernas syfte är att stärka romers tillgång till bibliotek och läsning.

Stockholms stadsbibliotek har fyra romska läsambassader: Farsta bibliotek, Högdalens bibliotek, Rinkeby bibliotek och Tranströmerbiblioteket.

Verksamheten är under uppbyggnad med målet är att barn, unga och familjer ska komma till biblioteket för att ta del av böcker, aktiviteter och program. Under en månad i anslutning till Internationella romadagen den 8 april har läsambassaderna en romsk kulturmånad.

Läsappen Bläddra

Har du frågor, synpunkter eller vill du diskutera ett samarbete?

Kontakta Maria Olsson Eklund, bibliotekens samordnare för nationella minoriteter via e-post maria.olsson-eklund@stockholm.se

Uppdaterad