Mångfald och gemenskap på Vasa Real

Den judiska profilen på Vasa Real är den enda i sitt slag i Sverige och har ett 70-tal elever. Utbildningen stärker elevernas identitet och kan främja toleransen för minoriteter.

För många personer som tillhör en minoritet är historia, tradition och gemenskap viktiga faktorer för att de ska hitta sin identitet och ta tillvara sin kultur. Det är också några skäl till att elever med judisk bakgrund söker sig till Vasa Real vid Odenplan, den enda kommunala högstadieskola i Sverige, och i stort sett den enda i Europa, som erbjuder judisk profil.

– Gemenskapen är viktig. Eleverna får här vara i ett sammanhang och i den kultur som de är uppvuxna i. En kommunal grundskola som ger en minoritet fördjupade kunskaper i dess historia, tradition och kultur är fantastiskt. Det är också något som övriga samhället kan använda sig av för att främja tolerans och bejaka olika minoriteter, säger Louise Belenius, lärare i judiska studier, SO och hebreiska samt ansvarig för Vasa Reals judiska profil.

Status som nationell minoritet

Det judiska högstadiet har funnits här sedan 1995 då Vasa Real tog över verksamheten från en skola som inte längre finns kvar. I dag läser cirka 70 av skolans 800 elever den judiska profilen.

– Nästan alla har någon form av judisk anknytning eller identifierar sig som judar utifrån arv och tradition, men det finns en stor mångfald i hur de förhåller sig till det judiska. Gemensamt är att de har en väldigt tydlig svensk-judisk identitet med en stark koppling till det svenska samhället, som de allra flesta är uppväxta i, samtidigt som de har en önskan om att bevara sin kulturella och traditionella identitet, förklarar Louise Belenius.

Profilen öppen för alla

På Vasa Real är profilen öppen för alla, och det är inget krav att eleverna ska vara judar. Här finns ett fåtal elever som är allmänt intresserade eller som velat läsa tillsammans med sina judiska kompisar, men de allra flesta har tidigare studerat på den judiska friskola som finns i Stockholm. Vasa Real informerar även om sin verksamhet via den judiska församlingen.

Det finns ungefär 20 000 judar i Sverige, och de flesta bor i Stockholm. Precis som samer, tornedalingar, sverigefinnar och romer har judar status som nationell minoritet. Deras särskilda rättigheter regleras i lagen. Dessutom ska grundskolan ge alla elever kunskap om minoriteternas historia och kultur.

Uppdaterad