YFI – Yrkesutbildning för invandrare med integrerad språkutbildning

YFI – Yrkesutbildning för invandrare med integrerad språkutbildning, är ett samverkansprojekt mellan stadens vuxenutbildning och ett antal yrkesgymnasier i syftet att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikesfödda.

I dag tar det lång tid för vuxenstuderande utan yrkesutbildning att komma ut i arbetslivet om de även behöver genomgå hela sfi-utbildningen, därefter kursen svenska som andraspråk och sedan Komvux.

Projektet avser att korta tiden från utbildning till arbete genom att integrera språk- och yrkesutbildningarna. Arbetet sker i nära samverkan mellan olika branschföretag.

Eleverna kan välja yrkesutbildning inom tre områden där efterfrågan på arbetskraft är stark inom Stockholmsregionen:

  • kök och restaurang
  • bygg- och anläggning
  • undersköterska.

YFI utarbetar en utbildningsmodell och inom ramen för projektet skapas en sammanhållen utbildningskedja, vilket på sikt bidrar till en mer målgruppsanpassad sfi. En central del av projektet är att utveckla ett nära samarbete mellan de olika lärarkategorierna.

Externa samverkanspartners är Arbetsförmedlingen samt näringslivsaktörer inom bygg-, restaurang-, transport-, vård och omsorgsbranschen.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-09-01 till 2020-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden (ESF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 67 296 035 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad