SmartImpact

Genom SmartImpact kan tio städer dela erfarenheter av att arbeta med Smart stad-konceptet, från planering till finansiering och implementering.

Med hjälp av en smartare användning av data är målsättningen att projektet ska bidra till en mer hållbar stadsutveckling där fler aktörer kan vara del av beslutsprocessen.

Projektet ser bland annat över hur data tillhandahålls, vilka beslutsprocesser som påverkar arbetet och hur städer kan underlätta användningen genom olika finansieringsmodeller och upphandlingar. Dessutom undersöker projektet hur tillståndsprocesser kan förenklas och hur städer kan skapa lokala ekosystem för innovationsfrågor.

De deltagande städerna ser över hur de bäst kan använda befintlig data, ta fram en strategi för Smart stad, möjliggöra medborgarinflytande samt stödja lokala startupföretag.

Externa samverkanspartners är

  • Manchester stad
  • Porto stad
  • Smolyan stad
  • Dublin stad
  • Eindhoven stad
  • flera FoI-nätverk.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-05-02 till 2018-06-01
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: URBACT
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 904 382 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad