EU-projekt

Ett sätt för staden att utveckla sin verksamhet, utbyta idéer och testa olika lösningar tillsammans med andra är att delta i projekt som finansieras av EU.

Inom ramen för olika EU-projekt finns det mycket som vi kan lära av våra regionala, nationella och europeiska grannar, men Stockholm är också en uppskattad projektdeltagare med kunskap att dela med sig av.

EU-projekten bidrar till att staden får möjlighet att testa nya metoder, utbyta erfarenheter samt visa andra städer hur Stockholms stad utvecklar samhällsservicen för invånarna. Möjligheterna till EU-finansierat utvecklingsarbete sträcker sig över i princip alla stadens verksamhetsområden.

Stadens EU-projekt

Under respektive programperiod hittar du de EU-finansierade projekt staden deltagit i, som projektägare eller projektpartner.

Uppdaterad