Action Gallery

Genom projektet Action Gallery får unga stockholmare i åldern 18–30 år tillsammans med unga från andra europeiska städer använda kultur för att illustrera en europeisk gemenskap och de möjligheter som EU:s sektorsprogram Erasmus+ kan erbjuda.

Projektdeltagarna är medskapare vid en större utställning samt genomför olika aktiviteter på Stockholms gymnasium och i samverkan med kulturorganisationer.

Målsättningen är att fler unga ska få kännedom om kulturförvaltningens verksamheter samt de möjligheter som EU:s program medför för Europas unga.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-09-17 till 2017-08-20
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom kulturförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Erasmus+
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 324 060 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad