Creating workshops in disadvantaged areas

Inom ramen för projektet Creating workshops in disadvantaged areas arbetar två volontärer med unga stockholmare i åldrarna 13–22 år från socioekonomiskt från utsatta områden.

Volontärerna genomför olika workshops för att stärka de deltagande ungdomars egenmakt. Arbetet sker i nära kontakt med lärare vid Kulturskolan Stockholm.

Externa samverkanspartners är ungdomsorganisationer i de tyska städerna Karlsruhe och Wuerttemberg.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-05-02 till 2017-09-01
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom kulturförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Erasmus+
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 139 526 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad