Nystart Stockholm

Nystart Stockholm stödjer nyanlända ungdomar i åldern 15-19 år med bristfällig skolbakgrund under deras första år på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet.

Syftet är att ta fram långsiktiga metoder för att stödja nyanlända ungdomar att nå en gymnasieexamen.

Under projektet utarbetar staden en gemensam organisation för mottagandet av nyanlända till grundskola och gymnasiet. Målet med en sådan organisation är att stärka ett likvärdigt mottagande för den enskilde och effektivisera stadens egen organisation.

Projektet har ett särskilt fokus på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ska vara extra tillgängligt för unga kvinnor.

Deltagande unga erbjuds bland annat

  • målgruppsanpassad studie- och yrkesvägledning
  • coachning
  • olika former av stöd för en anpassad utbildning.

Projektfakta

Projektperiod: 2018-01-02 till 2020-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom utbildningsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 15 002 638 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad