Bättre hälsa

Bättre Hälsa stärker utsatta kvinnors förutsättningar för social delaktighet och egenmakt. Målgruppen är kvinnor som är EU-medborgare och som befinner sig i Stockholm, men som försörjer sig i gatumiljö.

Majoriteten av målgruppen är romska kvinnor från Central- och Östeuropa.

I mindre grupper kan kvinnorna dela personliga erfarenheter med andra kvinnor. Samtalsgrupperna fungerar även som forum för deltagarna att diskutera frågor som rör hälsa och andra behov som påverkar det egna välbefinnandet.

Förutom att förbättra kvinnornas hälsa ska projektets olika aktiviteter stärka samordningen mellan offentlig sektor och olika civilsamhällesorganisationer inom området, samt ge målgruppen en bättre förståelse för vilken form av stöd som staden och andra aktörer kan erbjuda.

Externa samverkanspartners är

  • Västra Götalandsregionen
  • Region Skåne
  • Göteborgs stad
  • Malmö stad
  • ett flertal civilsamhällesorganisationer.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-10-10 till 2018-06-15
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom socialförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: FEAD Europeiska socialfonden
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 8 755 663 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad