Life Aspire

Life Aspire stärker stadens arbete med hållbara logistik och mobilitetslösningar.

Genom att utveckla smarta system som gör det enkelt och kostnadseffektivt för leverantörer att till exempel leverera på ett mer miljövänligt sätt ska projektet bidra till stadens klimatambitioner.

Projektet leds av staden Lucca i Italien där ett tillträdeskontrollsystem (app) ska implementeras och utvärderas. Systemet ska göra det enklare att göra rätt.

Transportörer som kör in i en stads centrala delar får poäng baserat på

  • vilka tider de kör in
  • vilket typ av fordon de använder
  • hur de på andra sätt bidrar till bättre miljö/klimat/framkomlighet.

Ju högre poäng desto mer fördelar för företaget, exempelvis genom billigare avgifter.

Stockholms stad deltar genom området Gamla stan för att studera om liknande lösning kan appliceras här.

Projektfakta

Projektperiod: 2017-10-01 till 2021-09-30
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom trafikkontoret
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Life +
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 1 865 799 euro
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad