Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i små- och medelstora företag (SME)

Projektet Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i små- och medelstora företag (SME) utvecklar metoder för att effektivt kommunicera investeringsmöjligheter i Stockholms många innovativa företag.

Som del av projektet ska staden identifiera, attrahera och underhålla olika typer av utländskt kapital som saknas i regionen. Därefter genomförs flera olika åtgärder, bland annat riktade kommunikationsinsatser mot utländska investerare och industriella samarbetspartners.

Externa samverkanspartners är samtliga kommuner i Stockholms län.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-10-01 till 2020-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom Stockholm Business Region
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 15 426 000 kr
Projektets tema: Näringslivsfrämjande insatser

Uppdaterad