Älskade barn i skolan

Älskade barn i skolan stödjer nyanlända föräldrar genom att målgruppen får diskutera olika frågor som en vårdnadshavare kan ha.

Med hjälp av olika studiecirklar går deltagande föräldrar igenom ett diskussionsmaterial som har tagits fram i nära samarbete med civilsamhälle och föräldrarna själva.

Målsättningen är att fler föräldrar kan delta i den lokala demokratin samtidigt som fler elever får godkänt i fler ämnen i grundskolan.

Extern samverkanspartner är Studiefrämjandet.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-07-01 till 2018-08-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 3 597 107 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad