Meister

Meister är ett project för utveckling av laddinfrastruktur för elbilsladdning

Meister är en förkortning av:

  • Mobility
  • Environmentally-friendly,
  • Integrated and economically
  • Sustainable
  • Through innovative
  • Electromobility
  • Recharging infrastructure and new business models.

Projektet uppvisar lösningar och affärsmodeller som möjliggör utvecklingen av laddinfrastruktur och bidrar till en elektrifierad fordonsflotta i Europa. Projektet koordineras av ett spanskt konsultbolag, ETRA, och har totalt 11 deltagare, däribland städerna Berlin och Malaga samt forskningsinstitutet RISE Viktoria.

Inom Meister ökar Stockholms stad andelen elfordon i hemtjänsten och utvärderar användarerfarenheter från att köra och ladda en elbil i tjänsten. En pilot om effektstyrning är under utveckling för att möjliggöra smartare laddning när det råder kapacitetsbrist i elnätet.

Stockholm har med hjälp av RISE även utvärderat de friflytande mobilitetstjänsterna (elbilar, elsparkcyklar) som under de senaste åren lanserats i staden.

Projektfakta

Projektperiod: 2018-09-01 till 2022-02-28
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Horizon 2020
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 5 889 064 euro
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad