Come 2 Join Us

Come 2 Join Us följer upp stadens tidigare projekt Come Join Us, med syfte att ge Stockholms unga kulturella erfarenheter och möjlighet att uttrycka sig genom olika konstformer oavsett bakgrund och hur deras livssituation ser ut.

Deltagande städer utvecklar olika metoder och kommunikationsverktyg för att nå ungdomar som vanligtvis inte tar del av den egna kulturella verksamheten.

Den långsiktiga målsättningen är att stärka människors egenmakt och deltagande i samhället samt inspirerar dem att vara del av kulturella verksamheter.

Externa partners är

  • Ash Wales
  • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
  • Bochums Stadt
  • Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-02-01 till 2017-11-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom kulturförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Erasmus+
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 1 384 129 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad