NeZeR

NeZeR stödjer genomförandet av omfattande energieffektiviseringar i befintliga byggnader. På så sätt ska byggnader efter renovering nå en så hög energiprestanda som möjligt, så kallad nära-noll-nivå.

Genom att visa upp tekniska lösningar och stödja varandra vid analyser kan deltagande städer ta steg mot en mer hållbar stadsutveckling.

Projektet främjar samarbeten mellan olika aktörer under hela byggprocessen för att öka medvetenheten om fördelarna med energieffektiviseringar av byggnader till nära-noll-nivå. Under projektets gång delar Stockholms stad med sig av erfarenheterna från energieffektiviseringsprojekt inom ramen för projekten Hållbara Järva och GrowSmarter.

Som del av projektet upprättas även nationella kluster där andra svenska städer kan ta del av lärdomar från projektet genom olika seminarium.

Externa samverkanspartners är

 • Rotterdams stad
 • Amersfoot stad
 • Sestao stad
 • Timisoara stad
 • Technical Research Centre of Finland
 • IVL Swedish Environmental Research Institute
 • TECNALIA Research & Innovation Foundation
 • W/E Consultants Sustainable Building
 • Institute for Studies and Power Engineering
 • Environment and Health Administration
 • Portaal Social Housing Association.

Projektfakta

Projektperiod: 2014-03-01 till 2017-02-28
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Intelligent Energi (IEE)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 16 212 123 kr
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad